Centrul ,,Canaan” din Șercaia caută un asistent social


Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” din Şercaia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante de asistent social practicant din cadrul Serviciului Abilitare Reabilitare și Deprinderi de Viață Independentă – Compartimentul Abilitare Reabilitare Psiho-Socială și Ocupațională.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul de studii – studii universitare, specializare asistență socială;
 • calificarea necesară:
  • licență în asistență socială;
  • aviz de exercitare a profesiei ca asistent social practicant, emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
  • vechimea în muncă – minimum 1 an;
 • aptitudini:
  • abilități de comunicare și interrelaționare;
  • abilități de a lucra independent și în echipă;
  • capacitate de analiză, și sinteză;
  • capacitate de autoorganizare și punctualitate;
  • rezistență la efort și stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 noiembrie 2020, ora 11:00 proba scrisă;
 • 16 noiembrie 2020, ora 11:00 proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul C.R.R.P.H. CANAAN Şercaia, localitatea Şercaia, str. Pârâului, nr. 169, Județul Braşov, telefon: 0268/245.921.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.