Colegiul ,,Aurel Vijoli” angajează un muncitor cu jumătate de normă


Colegiul „Aurel Vijoli” din Făgăraș  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției contractuale vacante de muncitor unitate școlară, 0,5 normă.

Colegiul Aurel Vijoli

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime în specificul postului – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2021, ora 12.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 19 ianuarie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 21 ianuarie 2021, ora 09:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Informaţi suplimentare se pot obţine la Colegiul „Aurel Vijoli” din Făgăraș, Șoseaua Combinatului nr. 3, județul Brașov, telefon 0268/211.849.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.