Consiliul Local Făgăraș este convocat în şedinţă ordinară. Care este ordinea de zi


Consiliul Local al Municipiului Făgăraș este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de joi, 27 iunie, ora 15:00.

Ordinea de zi:

1 Depunerea jurământului domnului consilier local MONTSCH CRISTIAN.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 13 MAI 2024 (ședință extraordinară).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local, al Municipiului Fagaras din data de 24 MAI 2024 (ședință extraordinară-convocată de îndată).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 MAI 2024 (ședință ordinară).

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș pentru anul 2024.

7- Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

8. Proiect de hotărâre privind majorarea salariului de bază pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, conform H.G.nr.598/2024.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei a statului de funcții si stabilirea salariilor din Unitatea de Invatamant Cresa „Mamaruta” Fagaras.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin înființarea unui post contractual vacant – asistent medical.

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de Arendă nr.14.473/15.12.1999, încheiat între Municipiul Făgăraș și S.C.Fântânița Crăiesei S.R.L., precum și a tuturor actelor subsecvente.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor/dosarelor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru acordarea de locuințe A.N.L.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.157/29.06.2023 privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Nitroparc S.R.L. și aprobarea duratei mandatelor acestora.

15- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.i la H.C.L. nr. 36/21.02.2024 – privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2024 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2024.

16. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința (IULIE 2024).

17.Raport de activitate pentru anul 2023, înregistrat la Municipiul Făgăraș sub nr.42.733/29.05.2024, al domnului consilier local GAVRILĂ DAN-DIONISIE.

18 Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.