Pentru că avem multe de spus!

.

Ești contabil și îți cauți de lucru? Te poți angaja la Școala Voila!


Şcoala Gimnazială din Voila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil.

Candidatul trebuie să aibă studii superioare și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 1 an.

Calendarul organizării concursului

  • 22 ianuarie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
  • 23 ianuarie 2018, ora 10.30: proba interviu.

Ce trebuie să cuprindă dosarul de înscriere

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

 Voila

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale din Voila, strada Principală, nr. 126, judeţul Braşov, telefon 0745/249.300.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.