Pentru că avem multe de spus!

.

Muzeul angajează muzeograf și custode gestionar


Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muzeograf S II;
 • custode gestionar M II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muzeograf S II:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe umaniste;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni;
  • cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană) nivel avansat;
  • cunoștințe de operare calculator – utilizator experimentat în sisteme de operare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet;
  • disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită specificului instituției muzeale.
 • custode gestionar M II:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională, nivel mediu;
  • condiții specifice: abilități de comunicare în public, lucru în echipă;
  • disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită specificului instituției muzeale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 iulie 2020, ora 10.00 proba scrisă;
 • 14 iulie 2020, ora 10.00 proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, str. Mihai Viteazul nr. 1, Judeţul Braşov, telefon 0768/186.571, e-mail muzeufagaras@yahoo.com.

 Articole similare

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.