Muzeul ,,Valer Literat” angajează custode şi îngrijitor


Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • custode gestionar M II – 1 post;
 • îngrijitor G/M -1 post

muzeu

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • custode gestionar MII:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în domeniul de specialitate – 6 luni;
  • condiţii specifice – abilităţi de comunicare în public, lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.
 • îngrijitor:
  • studii medii/gimnaziale;
  • vechime – nu sunt condiţii;
  • condiţii specifice – disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • 04 februarie 2019, ora 10.00 proba interviu pentru postul de custode gestionar;
 • 04 februarie 2019, ora 10.00 proba practică pentru postul de îngrijitor.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0768/186.571, e-mail muzeufagaras@yahoo.com.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.