Primăria Făgăraş caută să angajeze un ,,expert în proceduri de administraţie publică şi tehnic”


Primăria Municipiului Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, în proiectul de finanțare ,,Administrație publică împreună cu cetățenii” – SMTS 126332, de expert în proceduri de administrație publică și tehnic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic/administrație publică;
 • studii postuniversitare (master/doctorat);
 • cursuri, programe de formare perfecționare în domenii de management;
 • minimum 5 ani experiență specifică în domeniile: administrație publică, planificare strategică, management, implementare de proiecte;
 • cunoștințe în domeniul administrației publice, al managementului, cunoștințe în domeniul juridic, în domeniul planificării strategice, cunoștințe în ceea ce privește tehnici și metode de colectare, prelucrare și diseminare a datelor/informațiilor în domeniul implementării proiectelor, bune cunoștințe de limba română, operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 ianuarie 2021 (de luni – vineri, între orele 09.00 – 14.00), termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 ianuarie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, Județul Braşov, şi la telefon: 0268/211.313.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.