Pentru că avem multe de spus!

.

Se caută contabil şef cu 10 ani vechime în muncă


Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, (S.C.D.C.B. Șercaia) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de contabil șef.

Şercaia

Şercaia

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • vechime în muncă, minimum 10 ani;
 • vechime specialitate pe o experiență similară – instituții publice;
 • certificat SEC;
 • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • cunoștințe avansate operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 octombrie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia cu sediul în Șercaia, Strada Câmpului nr. 2, județul Brașov, telefon 0726.737.908, email scdcb.sercaia@asas.ro.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.