Pentru că avem multe de spus!

.

some text

Spitalul a scos la concurs postul de director financiar-contabil


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar – contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

spital fagaras

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legate în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin cursuri de specializare sau perfecționare și/sau calificări relevante în domeniul financiar contabil;
  • dețin diplomă de master sau cursuri echivalente de management în domeniul economic.

Concurs/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în dala de 04.09.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 10.09.2019. ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, data 16.09.2019, ora 10.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limita până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.08.2019, ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” și se publică pe site-ul spitalului www spitalulfagaras.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0268.212.521, Biroul Resurse Umane.

STIHLLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.