Tag Archive: , ,

Anunț licitație publică

SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL organizează în data de 31 martie 2021 licitație publică pentru închirierea: unui teren în suprafață de 27,00 mp,  desfășurare activități...

Comuna HÂRSENI: Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Consiliul Local Hârseni  cod...

Anunţ important de la DAS Făgăraş pentru cei cărora le-au crescut salariile

Toţi salariaţii care sunt beneficiari ai ajutorului de încălzire, care au alocaţii de susţinere a familiei sau care au ajutor social sunt obligaţi să ducă o adeverinţă la Direcţia de...

Hârseni: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, judetul Brașov, anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru  Planul parcelar T 11: F 170/ 2/3,  pe  o ...

ANUNŢ de la Compartimentul Agricol al Primăriei Făgăraş

Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau folosinţă terenuri agricole sau silvice, animale domestice ori sălbatice crescute în captivitate, utilaje şi instalaţii agricole,...

Apă Canal Sibiu SA: Anunț de mediu

APĂ CANAL SIBIU SA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată Sibiu...

Comuna Hârseni: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Brașov Denumire UAT: Hârseni Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, judetul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar T...

Anunț APĂ CANAL SIBIU SA

Subscrisa  APĂ CANAL SIBIU S.A., cu sediul în mun. Sibiu, str.Eschil nr.6, judeţul Sibiu, înmatriculată la Registrul Comerţului Sibiu sub nr. J 32/1023/1998, CUI RO 2684940, cont bancar...

Licitație publică SC PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ

SC PIEȚE ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ SRL organizează licitație publică în data de 20.03.2019, ora 10.00 pentru închirierea: Unui spațiu comercial în suprafață de 12,00mp, situat în Făgăraș,...

Anunţ important pentru deţinătorii de autorizaţii de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului informează toti titularii si deţinătorii de autorizaţii de mediu si autorizaţii integrate de mediu ca au obligaţia sa solicite anual o viză pentru aceste...