Actualizare date anunţ concurs – tehnician topograf la Primăria Hârseni


ACTUALIZARE  DATE  ANUNŢ CONCURS

 Modificare data depunere dosare

COMUNA HÂRSENI, cu sediul în localitatea Hârseni, nr. 175, judeţul Braşov, cod poştal-507090, cod fiscal 4384591, telefon 0268 247800, reprezentată legal prin Oltean Mihai – primar,

Anunţă:

Organizarea unui concurs pentru  ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar  vacantă:

  1. Referent, clasa III, grad asistent  – Compartiment agricol (TEHNICIAN TOPOGRAF)

Proba scrisă: 17 decembrie 2019 ora 10

Modificare data depunere dosare

     Inscrierile se fac  din data de 02.12.2019  pana la data de 09.12.2019  ora 14 la sediul Primăriei Hârseni.

        Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49 din HG. 611/2008 actualizată:

  1. a) formularul de înscriere (care se pune la dispoziţie candidaţilor de către PRIMARIA Harseni, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia: primariaharseni.ro)
  2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
  3. c) copia actului de identitate;
  4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  7. g) cazierul judiciar;
  8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

          Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Harseni, persoana de contact: Făgărăşan Simona, tel: 0735525482.

 

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.