Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria angajează secretară cu ½ normă


Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de secretară – 0.50 post.

Victoria

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 martie 2018, ora 12:00: proba practică;
 • 21 martie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Dosarele de concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, cu sediul în Victoria, Strada Salcâmilor nr. 2, telefon 0741342713.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.