Colegiul ,,Radu Negru” angajează îngrijitor. Dosarele se depun până în 3 mai


Colegiul Național „Radu Negru” din Făgăraș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor unitate școlară.

radu negru

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor necesare ocupării postului: studii generale sau medii;
 • vechime în funcție și/sau specialitate: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 mai 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 mai 2019, ora 09.00 proba scrisă;
 • 14 mai 2019, ora 11.00 proba practică;
 • 14 mai 2019, ora 13.00 proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș, Str. Școlii nr. 1, județul Brașov, telefon 0268/211.774 .

ECOTERMLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.