Încep înscrierile la clasa pregătitoare. Până când se depun dosarele


Ministerul Educaţiei prezintă, luni, cele mai importante detalii despre înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2024 – 2025, care va începe pe 11 aprilie.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, precizează, într-o postare pe Facebook, că înscrierile sunt programate în perioada 11 aprilie – 14 mai. Ligia Deca anunţă că în perioada înscrierilor, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar va fi disponibil un număr telverde, unde părinţii vor putea suna pentru a primi informaţiile de care au nevoie pentru înscrierea copiilor. Ministerul Educaţiei răspunde la principalele întrebări pe care le-ar putea avea părinţii.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, în baza recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar (eliberată de unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională – CJRAE/CMBRAE, după caz).

Cui se adresează evaluarea CJRAE/CMBRAE

 • copiilor care nu au frecventat grădiniţa;
 • copiilor care s-au întors din străinătate.

Când şi unde se realizează evaluarea copiilor Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE

 • este programată în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024. Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
 • Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate sunt necesare: înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 6 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.019/2024;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare; desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

La ce unitate de învăţământ poate fi înscris un copil

Părintele poate opta:

 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris în baza validării cererii de înscriere;
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Unde vor avea loc înscrierile

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, în interiorul calendarului de înscriere, însă după completarea acestora, părinţii trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Care sunt actele necesare pentru înscriere

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal.
 • Părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului. Copie şi original – certificat de naştere copil.
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Care este calendarul de completare/depunere a cererilor

În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor. De asemenea, în aceeaşi perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe propria răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă.

Când şi unde vor fi afişate lista elevilor înscrişi şi lista locurilor libere 29 mai (pentru prima etapă de înscriere):

afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere 21 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Care sunt criteriile de departajare pe care şcolile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri

 1. Criterii generale:
 2. a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 3. b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 4. c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 5. d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.
 6. Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.