Joi, ședință de Consiliu Local. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi


Joi, 25 aprilie, de la ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș, va avea loc ședința ordinară de Consiliu Local a lunii aprilie.

Proiectele de pe ordinea de zi:

  1. Depunerea juramantului domnului consilier local TRIMBITAS SILVIU.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al ședintei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MARTIE 2024 (ședința ordinara).

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I 2024 la data de 31.03.2024.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2024.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a parcarilor cu plata, aflate pe domeniul public al Municipiului Fagaras.

7. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului special acordat prin HCL. nr. 219/26.08.2019 ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ISO MEDIU” IN DOMENIUL SALUBRIZARII LOCALITATILOR DIN JUDEfUL BRA$OV, in scopul implementarii acquis comunitar in domeniul managementului deșeurilor de ambalaje.

8. Proiect de hotarare privind respingerea prelungirii Contractului de concesiune nr. 15.925/01.07.2014, incheiat intre Municipiul Fagaras și Asociafia Vlavian.

9. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului teren in suprafata de 17 mp, care apartine domeniului privat al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, Cartier Negoiu, identificat in CF.nr. 108533 Fagaras.

10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului teren in suprafata de 38 mp, care apartine domeniului privat al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, cartier Negoiu, identificat in CF.nr. 108534 Fagaras.

11. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului teren in suprafata de 221 mp, edificat cu construct Ci, care apartine domeniului privat al Municipiului Fagara§, situat in Fagaras, str. Mihai Eminescu, identificat in CF nr. 104055 Fagaras.

12. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1400/2024 pentru imobilul apartament doua camere și dependinte, situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 4, inscris in CF nr. ioi276-Ci-Ui9 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

13. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1401/2024 pentru imobilul apartament trei camere si dependinte, situat in Fagaras, str. Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 10, inscris in CF. nr. 100753-C1-U44 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

14. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1403/2024 si aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situate in Fagaras, str. Ciocanului, nr. 4, ap. 4, identificat in CF. nr. io6i69-Ci-U4 Fagaras si a terenului aferent in cota de 6360/28800.

15. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1404/2024 și aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situate in Fagaraș, str. Ciocanului, nr. 4, ap. 2, identificat in CF nr. io6i69-Ci-U2 Fagaraș și a terenului aferent in cota de 3787/28800.

16. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr. 1405/2024 și aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaraș, str.Ciocanului, nr. 4. ap. 5, identificat in CF.nr. 106169- C1-U5 Fagaraș și a terenului aferent in cota de 2844/28800.

17. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr. 1406/2024 și aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaraș, str. Ciocanului, nr. 4, ap. 6, identificat in CF nr. 106169- C1-U6 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 6399/28800.

18. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr 1407/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaraș, str. Ciocanului nr. 16., ap. 1, identificat in CF.nr. 106175- C1-U1 Fagaraș §i a terenului aferent in cota de 4278/30700.

19. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr. 1408/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaraș, str. Ciocanului, nr. 16, ap. 2, identificat in CF.nr. 106175- C1-U2 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 5410/30700.

20. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr. 1409/2024 și aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaras, str. Ciocanului, nr. 16, ap. 3, identificat in CF.nr. 106175- C1-U3 Fagaraș și a terenului aferent in cota de 3271/30700.

21. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr. 1410/2024 și aprobarea’ vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaraș, str. Ciocanului, nr. 16, ap. 5, identificat in CFnr. 106175- C1-U5 Fagaraș și a terenului aferent in cota de 2265/30700.

22. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr. 1411/2024 si aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuința, situat in Fagaraș, str. Clorului, nr. 2, ap. 1, identificat in CF nr. 106181- C1-U1 Fagaraș și a terenului aferent in cota de 6462/25200.

23. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluate nr. 1412/2024 și aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuința, situat in Fagaraș, str. Clorului, nr. 2, ap. 2′, identificat in CF nr. 106181- C1-U2 Fagaraș și a terenului aferent in cota de 6462/25200.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe, cu respectarea dreptului de preemtiune, a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaraș – domeniu privat, situat in Fagaraș, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107308 Fagaraș, in suprafata de 305 mp, aferent constructiei – casa, situata in Fagaras, str. Trandafirilor, nr. 76, proprietate persoana fizica.

25. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaraș, a bunurilor aferente proiectului „Extindere și modernizare sistem de canalizare in interiorul periurban al Municipiului Fagaraș, judetul Brasov, zona Galati”, precum și a altor bunuri rezultate din lucrarile – extinderi și branșamente efectuate la reteaua de alimentare cu apa și canalizare a Municipiului Fagaraș.

26. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa și canalizare nr. 9/2009 prin predarea bunurilor rezultate din investitii §i lucrari in infrastructura de alimentare cu apa și canalizare executate și finalizate pe domeniul public al Municipiului Fagaraș in cadrul proiectului – “Extindere si modernizare sistem de canalizare in teritoriul periurban al Municipiului Fagaras, Judetul Brasov, Zona Galati”, cu incheierea actului aditional in acest sens.

27. Proiect de hotarare privind prima inscriere a imobilului teren cu destinatia ’’drum”, in suprafata de 160 mp, situat pe str. Dr Ioan Șenchea F.N., ca fond de uz și interes public local §i atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaraș.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a imobilului apartament cti destinatie “cabinet medical”, proprietate publica a Municipiului Fagaraș, situat in Fagaraș, str. Plopului, H. 4A, Sc. C, ap. 2, identic cu cel inscris in CF. nr. ioi256 – Ci – Ui7 Fagaraș.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pentru locuințele din Fondul Locativ al Municipiului Fagaraș.

30. Proiect de hotarare privind luarea in evidenta și atribuirea locurilor de parcare de reședinta nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Fagaraș

31. Proiect de hotarare privind numirea a trei membri administratori provizorii in Consiliul de Administrate al S.C. Piețe, Targuri și Oboare Fagaraș S.R.L. pana la finalizarea procedurii de selecte, dar nu mai mult de 5 luni, in sensul implementarii guvernanței corporative.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare §i Functionare al Comisiei de selectie și nominalizare a candidatilor pentru postul de membru in cadrul Consiliilor de administrate ale intreprinderilor publice la nivelul Municipiului Fagaraș.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare actualizat, a Organigramei și a Statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Fagaraș actualizate.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate §i fmantate din bugetui local al Municipiului Fagaraș, pentru anul 2024.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine §i siguranta publica al Serviciului Politia Locala Fagaras pe anul 2024.

36. Proiect de hotarare privind alegerea unui consider ca președinte de ședința (MAI 2024).

37. Informare din partea dnei Pandrea Manuela, inregistrata la Municipiul Fagaraș sub nr.38.156/17.04.2024.

38. Informare din partea dnei Mocean Daniela, , inregistrata la Municipiul Fagaraș sub nr. 38.157/17.04.2024.

39. Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.