Joi, ședință de Consiliu Local. Proiectele de pe ordinea de zi


Joi, 30 mai, de la ora 13.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș va avea loc ședința ordinară a lunii mai de Consiliu Local.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 APRILIE 2024 (şedinţă ordinară).

  2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2023.

  3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2024.

  4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Romilor din Făgăraş, pentru cofinanţarea proiectului „rOMI pentru RomÂNIA”.

  5.   Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului aferent proiectului „înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar” cod proiect C3I1A0122000080, finanţat prin PNRR, apel de proiecte nr. PNRR/ 2022/C3/S/I. i.A.

  6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituţional al Municipiului Făgăraş.

  7.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraş, Anexa nr.i la HCL.nr.287/28.11.2019.

  8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în Municipiul Făgăraş, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţie.

  9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTRACTULUI-CADRU pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea, transportul şi sortarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale care au intrat în instalaţii de reciclare/valorificare provenite de pe raza UAT Municipiul Făgăraş.

  10.   .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 49.644 mp, înscris în CF nr. 107159 Făgăraş.

  11.   .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 6.225 mp, înscris în CF nr. 107162 Făgăraş.

  12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 2.443 mp, înscris în CF nr. 100926 Făgăraş.

  13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 3.180 mp, înscris în CF nr. 107175 Făgăraş.

  14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona ”Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 6.320 mp, înscris în CF nr. 101006 Făgăraş.

  15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 4.536 mp, înscris în CF nr. 107167 Făgăraş.

  16.    .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 1.833 mp, înscris în CF nr. 107163 Făgăraş.

  17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 1.414 mp, înscris în CF nr. 101097 Făgăraş.

  18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 6.649 mp, înscris în CF nr. 107170 Făgăraş.

  19.     Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 11.122 mp, înscris în CF nr. 107895 Făgăraş.

  20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren intravilan- domeniu public, situat în Făgăraş, Zona “Lacuri Beclean”, în suprafaţă de 2.712 mp, înscris în CF nr. 107901 Făgăraş.

  21.     Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr 1272/2023 şi aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de ”locuinţ㔺i a terenului aferent, situat in Făgăraş, Şoseaua Combinatului nr 5 A, identificat în CF107840 Făgăraş.

  22.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1165/10.02.2023, pentru imobilul construcţie-apartament doua camere si dependinţe , situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, Bl 23, Ap 8, înscris în CF.nr 101410-C1-U24 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

  23.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1162/10.02.2023, pentru imobilul construcţie-apartament o cameră si dependinţe , situat în Făgăraş, str. Luncii, Nr 2, Ap 3, înscris în CF.nr 102498-C1-U3 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

  24.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1163/10.02.2023, pentru imobilul construcţie-apartament doua camere si dependinţe , situat în Făgăraş, str. Luncii, Nr 2, Ap 4, înscris în CF.nr 102498-C1-U4 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

  25.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 1270/20.10.2023, pentru imobilul construcţie-apartament cu 2 camere si dependinţe , situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, Bl 9. Sc B, Ap 8, înscris în CF.nr 101686-C1-U20 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

  26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Ciocanului, nr 6, ap 2, identificat în CF 106170- C1-U2 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 3572/30700 si insusirea Raportului de evaluare nr 1466/2024.

  27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Ciocanului, nr 6, ap 1, identificat în CF 106170- C1-U1 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 5741/30700 si insusirea Raportului de evaluare nr 1465/2024.

  28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Ciocanului, nr 6, ap 5, identificat în CF 106170- C1-U5 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 3134/30700 si insusirea Raportului de evaluare nr 1460/2024.

  29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Ciocanului, nr 16, ap 4, identificat în CF 106175- C1-U4 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 7801/30700 si insusirea Raportului de evaluare nr 1461/2024.

  30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Ciocanului, nr 16, ap 6, identificat în CF 106175- C1-U6 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 7675/30700 si insusirea Raportului de evaluare nr 1462/2024.

  31.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Oxigenului, nr 8, ap 1, identificat în CF 106192- Cl-Ul Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 3338/27000 si insusirea Raportului de evaluare nr 1463/2024.

  32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă situat în Făgăraş str. Tudor Vladimirescu, bl. 11, sc. A, ap. 4, jud. Braşov, identificat în CF. 100002-C1 -U42 Făgăraş, Top 3099/1/C/2/2/1/4, proprietatea Municipiului Făgăraş şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1458/13.05.2024.

  33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţe situat în Făgăraş str. Tudor Vladimirescu, bl. 10, sc. A, ap. 4, parter, jud. Braşov, identificat în CF. 100790-C1-U27 Făgăraş, Top 3209/6/1/5/4, proprietatea Statului Român şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1456/13.05.2024.

  34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Dulgherului, nr 2, ap 7, identificat în CF 106191- C1-U7 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 2495/24000 si insusirea Raportului de evaluare nr 1464/2024

  35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă situat în Făgăraş str. Negoiu, bl. 2A, sc. A, ap. 1, jud. Braşov, identificat în CF. 101569-C1 -U46 Făgăraş, Top 851/1/1/1, proprietatea Statului Român şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1454/13-05-2024.

  36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă situat în Făgăraş str. Dr Ioan Senchea , nr 49 ,ap 3, jud. Braşov, identificat în CF. 100312-C1 – U3 Făgăraş, Top 300312-C1-U3, proprietatea Statului Român şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1457/13.05.2024.

  37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă situat în Făgăraş str. 13 Decembrie , bl. 12 G, ap. 66, jud. Braşov, identificat în CF. 101335-C1 – U63 Făgăraş, Top 2410/1/2/1/11, 2411/1//1/11, 2412/1/1/11/66 proprietatea Statului Român şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1453/13.05.2024.

  38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă situat în Făgăraş str. 13 Decembrie , bl. 12 G, ap. 82, jud. Braşov, identificat în CF. 101335-C1 – U66 Făgăraş, Top 2410/1/2/1/11, 2411/1//1/11, 2412/1/1/11/82 proprietatea Statului Român şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1455/13.05.2024.

  39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă situat în Făgăraş str.13 Decembrie, bl. 21, ap. 18, jud. Braşov, identificat în CF. 101613-C1 -U20 Făgăraş, Top 2410/1/2/1/19/18, 2411/1/1/19/18, 2412/1/1/1/19/18, proprietatea Statului Român şi însuşirea Raportului de evaluare autorizat nr. 1452/13.05.2024.

  40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Clorului, nr 10, ap 8, identificat în CF 106177- C1-U8 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 2562/24400 si insusirea Raportului de evaluare nr 1468/2024.

  41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Clorului, nr 15, ap 3, identificat în CF 106185- C1-U3 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 2311/18000 si insusirea Raportului de evaluare nr 1469/2024.

  42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinaţia de locuinţă, situat in Făgăraş str. Clorului, nr 10, ap 6, identificat în CF 106177- C1-U6 Făgăraş şi a terenului aferent în cotă de 2928/24400 si insusirea Raportului de evaluare nr 1467/2024.

  43.    Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil apartament identic cu cel înscris în CF.nr.103066 Făgăraş, nr.top.944/2/1/3, având destinaţia de locuinţa în suprafaţă de 22 mp, situat în Făgăraş, str.Andrei Mureşanu, nr.i, ap.3.

  44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren-intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcţie proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF.nr.106798 Făgăraş, în suprafaţă de 636 mp, precum şi însuşirea Raportului de evaluare nr. 1449/2024.

  45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a imobilului apartament cu destinaţie „cabinet medical” domeniul privat al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, str.Negoiu, bl.6, sc.D, ap.i, identic cu cel inscris in C.F.103167- C1-U23 Fagaras.

  46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a imobilului apartament cu destinaţie „cabinet medical” situat in Fagaras, str.Tabacari, bl.8, sc.A, ap.2 identic cu cel inscris in C.F.101684-C1-U11 Fagaras.

  47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr.38876/2/31.10.2022 incheiat intre Municipiul Fagaras si Sofia Baby Medical SRL pentru concesionare imobilului apartament cu destinaţia “cabinet medical” situat in Fagaras,str.i Decembrie 1918, bl.56,ap.2, identificat in C.F.nr.i02224-Ci-U6 Fagaras.

  48.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (IUNIE 2024)

  49.    Raport de activitate pentru anul 2023, înregistrat la Municipiul Făgăraş sub nr.40.502/10.05.2024, al domnului consilier local COLIBAŞ MIHAI-MĂDĂLIN.

 2.  Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.