Miercuri, 20 decembrie, ședință de Consiliu Local. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi


Miercuri, 20 decembrie, de la ora 16.00, aleșii locali sunt convocați în ședința ordinară de Consiliu Local a lunii decembrie.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Fagaraș,

1.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al §edinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 NOIEMBRIE 2023 (ședință ordinara).

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagara§.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Fagaraș.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a evaluarii anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaraș, institutie de cultură din subordinea Consiliului Local Fagaraș, precum și a comisiilor de evaluate constituite in acest scop.
5. Proiect de hotarare privind majorarea cuantumului alocatiei de hrana pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social Fagaraș.

6.Protect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind administrarea exploatarea parcarilor de resedinta a parcarilor aferente institufiilor publice și persoanelor juridice, amenajate pe domeniul public al Municipiului Fagaraș.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentelor pietelor volante din Municipiul Fagaraș.

8.Protect de hotarare privind modificarea și completarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru administrarea §i exploatarea pieței agroalimentare, a bazarelor, targurilor și oboarelor, a grupurilor sanitare publice in Municipiul Fagaraș, catre S.C.Piele, Targuri și Oboare S.R.L. prin atribuire directa nr.58.614/3i8Z/i2.11.2021, a Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor Agroalimentare, a Bazarelor, Targurilor si Oboarelor, a Grupurilor Sanitare Publice in Municipiul Fagara§.

9. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea listei de investiție aferenta cotei de dezvoltare aprobata prin HCL.nr.279/28.07.2022, prin suplimentarea cu „Gunoiera autocompactoare pentru colectarea deșeurilor, suprastructura 21 me” și cu Gunoiera autocompactoare pentru colectarea de§eurilor, suprastructura 22 m” la segmentul Sector Colectare.

10 . roiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitație publica deschisa a imobilului teren – domeniu public, situat in Fagaraș, Zona ,,Lacuri Beclean”, in suprafața de 12.443 m P, inscris in CF nr. 107158 Fagaras.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitație publica deschisa a imobilului teren – domeniu public, situat in Fagaras, Zona ’’Lacuri Beclean”, in suprafața de 18.902 mp, inscris in CF nr. 107164 Fagaras.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitație publica deschisa a imobilului teren – domeniu public, situat in Fagaraș, Zona ’’Lacuri Beclean”, in suprafata de 15.919 mp, inscris in CF nr. 107161 Fagaraș.

  13. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului teren – domeniu public, situat in Fagaraș, Zona ’’Lacuri Beclean”, in suprafata de 6.159 m P, inscris in CF nr. 107171 Fagaraș.

  14. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului teren – domeniu public, situat in Fagaraș, Zona ’’Lacuri Beclean”, in suprafata de 9.423 mp, inscris in CF nr. 107160 Fagaraș.

  15. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a imobilului apartament cu destinatjie ,,cabinet medical” proprietate publica a Municipiului Fagaraș, situat in Fagara§, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.i, identic cu cel inscris in CF.nr.i02224-Ci-U8 Fagaraș.

  16.Proiect de hotarare privind alipirea imobilelor terenuri – domeniu public situate in Fagaraș, Str. Livezii, nr. 70, inscrise in CF nr. 105594 Fagaraș, in suprafata de 22.863 m P CF nr. 108173 Fagaraș, in suprafata de 14.080 mp.

  17. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe, cu respectarea dreptului de preemtiune a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaraș – domeniu privat, situat in Fagaraș, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107284 Fagaraș, in suprafata de 325 mp, aferent constructiei – casa, situata in Fagaras str. Trandafirilor nr. 52, proprietate persoane fizice.

  18.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe, cu respectarea dreptului de preemtiune, a locuintei situate in Fagaraș, str. Tudor Vladimirescu, Bl.10, Sc.A, Ap.4, jud.Brașov, inscrisa in CF nr. i00790-Ci-U27, in baza Legii nr.85/1992 republicata și a Decretului-Lege nr.61/1990.

19.Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluate nr. 976/03.10.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Fagaraș – domeniu privat, situat in Fagaraș, str. Parcului, nr. 2, identificat in CF nr. 104134 Fagaraș, in suprafafa de 5.764 mp, edificat cu construcfie proprietatea S.C. TRANSBUS S.A.

20. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluate nr. 1270/20.10.2023, pentru imobilul constructie-apartament cu 2 camere si depending, situat in Fagaraș, str. 13 Decembrie, Bl 9. Sc B, Ap 8, inscris in CF nr 101686-C1-U20 Fagaraș, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

21. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluate nr. 1272/2023 și aprobarea vanzarii imobilului cu destinapa de ”locuința” și a terenului aferent, situat in Fagaraș, Șoseaua Combinatului nr. 5 A, identificat in CF107840 Fagaraș.

22.Proiect de hotarare privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Fagaraș a plangerii prealabile formulata de catre Transbus S.A. CUI 3046843 cu privire la refuzul de a finaliza procedura de vanzare directa dispusa prin Hotararile Consiliului Local nr. 254 și 255 din data de 28.07.2022.

23.Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de §edinta ( IANUARIE 2024).

24.Diverse.

Spre avizare Comisiilor de specialitate : -Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finance administrarea domeniului public privat al municipiului; – Comisia de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice §i de arhitectura; – Comisia pentru servicii publice, pentru cornerț și agricultură; – Comisia pentru activități știintifice, invațamant, culte, sanatate, culture, protectie sociala, sportive și de agrement; – Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertatilor cetatenești, problemele minoritatilor; – Comisia de turism, relații externe §i integrare europeana.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.