Se caută şef la Compartimentul Audit pentru o asociaţie din Viştea de Jos


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului – Ţara Făgăraşului, din Viştea de Jos, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de coordonator/şef Serviciu Compartimentul Audit.

audit

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul financiar-contabil;
 • vechime – minimum 7 ani în domeniul studiilor, minimum 3 ani în funcţii de conducere (director/şef departament/şef Birou/Compartiment/Serviciu);
 • avizul entităţii publice ierarhic superioare (Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern) conform Legii nr. 672/2002;
 • cunoştinţe de operare PC – Word, Excel, Power-Point;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • atenţie la detalii, acurateţe – capacitatea de a sintetiza informaţia critică;
 • bune abilităţi de comunicare, leadership şi coaching;
 • disponibilitatea de deplasare în teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului – Ţara Făgăraşului, din Viştea de Jos, Strada Principală, numărul 132, judeţul Braşov, telefon 0746/493.206.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.