Administrația Națională a Rezervelor de Stat anunţă că angajează 5 paznici la unitatea din Şinca Veche


Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, cu sediul în satul Șinca Veche, str. Extravilan nr. 1, comuna Șinca, județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic (5 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire;
 • să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003. privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare (certificat – atestat);
 • să dețină certificat de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, pentru dotarea cu armament;
 • vechimea în muncă – nu este cazul;
 • vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2020, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430, din Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0268/245.554, interior 109.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.