Pentru că avem multe de spus!

.

Ce vor dezbate consilierii locali în şedinţa din 30 ianuarie


Joi, 30 ianuarie, de la ora 17.00, consilierii locali ai Făgăraşului se vor întâlni în şedinţă ordinară. În mape vor avea 22 de proiecte pe care să le dezbată. Şedinţa este publică.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras  din data de 19 DECEMBRIE  2019 (ORDINARĂ)

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (EXTRAORDINARĂ- DE ÎNDATĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2019 la data de 31.12.2019.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraș.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2020.

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a nivelului redevențelor, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor și spațiilor proprietatea publică/privată a Municipiului Făgăraș.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9.Proiect de hotarare privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat a Municipiului Făgăraș.

 

 

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

10.Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

11.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza Municipiului Făgăraș.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

 

 

  1. Proiect de hotarare privind atribuirea de numere administrative imobilelor situate pe strada Prunului.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

 

13.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în Dosar nr.4483/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

  1. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat în Dosar nr.5945/226/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș, în care Municipiul Făgăraș are calitatea de pârât, în contradictoriu cu ȘAPTE SPICE S.A. – Obiectul dosarului fiind acțiune în constatare.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

15.Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr.416/2001, vizând ajutoarele de înmormântare.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

    16.Proiect de hotarare privind aprobarea unui număr de 200 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraș.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

 

17.Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea Titlului deCetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș“.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

                      Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

  1. 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului Valer Literat“, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2020-2021.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

                      Aviz consultativ : –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării elevilor din învățământul primar din Municipiul Făgăraș a unui kilogram miere polifloră în fiecare lună de curs frecvent.

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

                      Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

 

22.Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( FEBRUARIE 2020).

Inițiator  : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu

       Aviz consultativ :          –    Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi                                                                    administrarea domeniului public şi privat al municipiului

  • Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  • Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
  • Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
  • Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
  • Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

23.Informare nr.13/06.01.2020, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.de 272/06.01.2020 din partea Direcției de Asistență Socială Făgăraș privind raportul referitor la activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II al anului 2019.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.