Colegiul ,,Alexandru Bărbat” din Victoria caută administrator financiar și muncitor cu atribuții de îngrijitor copii preșcolari


Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” din Victoria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de administrator financiar. Tot pe perioadă nedeterminată se caută și muncitor – cu atribuții de îngrijitor copii preșcolari.

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Bărbat”

Pentru administrator financiar:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 11 noiembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 noiembrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 11 noiembrie 2020, ora 12:00: proba interviu;

Pentru muncitor – cu atribuții de îngrijitor copii preșcolari:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 11 noiembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 noiembrie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 11 noiembrie 2020, ora 12:00: proba interviu;

 

Pentru înscrierea la oricare dintre cele două concursuri candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” din Victoria, județul Brașov, Str. Salcâmilor nr. 2, judeţul Braşov, cod 505700, telefon, fax 0268/241.032/ e-mail: lichictoria@yahoo.com.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.