Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” angajează îngrijitor învățământ preșcolar – 2 posturi


Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” din orașul Victoria organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de îngrijitor învățământ preșcolar – 2 posturi.

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Bărbat”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 februarie 2021, ora 11:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 februarie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 februarie 2021, ora 12.00: proba practică;
 • 18 februarie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat”, Victoria, Str. Salcâmilor, nr. 2, județul Brașov, telefon/fax 0268241032, e-mail lichvictoria@yahoo.com.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.