CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COOPERATIVEI BRÎNCOVEANU – SÂMBĂTA DE SUS SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM


În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/ 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificările si completările ulterioare și ale Actului constitutiv, consiliul de administrație al cooperative BRÎNCOVEANU – SÎMBĂTA DE SUS SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM – persoană juridică română, cu sediul social în sat Sâmbăta de Sus, com. Sâmbăta de Sus, nr. 335, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. C8/2/2005, având Cod Unic de Înregistrare 17574970, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACŢIONARILOR pentru data de 01.03.2021, ora 11.00 la adresa sediului social situat in social în sat Sâmbăta de Sus, com. Sâmbăta de Sus, nr. 335, jud. Brașov.

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezenţă, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarulor se va ţine în data de 15.03.2021 ora 12.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toţi membrii cooperatori înregistraţi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

 1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2020;
 2. Raportul cenzorilor cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului lor în anul 2020 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
 3. Aprobarea situaţiilor financiare ale societății cooperative pe anul 2020, repartizarea eventualelor dividende cu plata impozitului aferent;
 4. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
 5. Aprobarea dizolvării societății cooperative BRÎNCOVEANU – SÂMBĂTA DE SUS SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM în temeiul art. 68 lit. c) din Actul constitutiv, respectiv prin hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori.
 6. Desemnarea dlui GANEA LIVIU, CNP 1830118081818, domiciliat in com. Sambata de Sus, str. Principala nr. 510, jud. Brasov, identificat prin CI BV 931336/ SPCLEP Fagaras să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.Articole similare

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.