Joi, 26 mai, consilierii locali se întrunesc în ședință ordinară. Proiectul ordinii de zi


Joi, 26 mai, de la ora 18.00, consilierii locali se întrunesc în ședință ordinară.

şedinţa Consiliului Local din 21.12.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 28 APRILIE 2022 ( ordinară).

  2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2021.

  3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022.

  4.    Proiect de hotărâre privind aprobara bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş pentru anul 2022.

  5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil pentru primirea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,Asociaţia de Apă” Sibiu a Unităţilor Administrativ Teritoriale – Comuna Turnu Roşu şi Comuna Şoarş.

  6.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice care fac parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.9/15.05.2009.

  7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.33.619/13.04.2022 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.C, ap.7, înscris în CF.nr.ioo753-Ci-Usi Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

  8.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.33.619/1/13.04.2022 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.Câmpului, bl.4, sc.A, ap.17, înscris în CF.nr.ioi494-Ci-4i Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

  9.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren – intravilan, situat în Făgăraş, str.Dr.Ioan Şenchea, nr.22, înscris în CF.nr.105659 Făgăraş, nr.top.105659, în suprafaţă de 45 mp.

  10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Libertăţii, 49, înscris în CF nr. 102528 Făgăraş, nr. top 1873/6/2/2/2/2, 1874/6/2/2/2/2, 1877/6/2/2/2/2, în suprafaţă de 3.940 mp, edificat cu construcţii proprietate privată persoană juridică, în vederea rezolvării situaţiei juridice, imobil ce reprezintă terenul aferent construcţiilor (construcţie industrială şi anexe), către proprietarul acestora.

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren edificat cu construcţii în suprafaţă de 207 mp, înscris în CF nr. 104055 Făgăraş şi imobilul teren edificat cu construcţii în suprafaţă de 1.491 mp, înscris în CF nr. 100812 Făgăraş, situate în Făgăraş conform planului de situaţie, ca fiind de uz şi interes public local

  12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, Bl.56, Ap.i, identic cu cel înscris in CF.nr.i02224-Ci-U8 Făgăraş, fost 6710-Făgăraş, cu nr.top.1677-1687/8/1/2/1, proprietatea publică a Municipiului Făgăraş.

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraş, str.Negoiu, B1.6, Ap.i, identic cu cel înscris in CF.nr.i03i67-Ci- U23 Făgăraş, cu nr.top.2856/1/1/27/1, cad.741.

  14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraş, str.Tăbăcari, Bl.8, Sc.A, Ap.2, identic cu cel înscris in CF.nr.ioi684-Ci-Un Făgăraş, cu nr.top.1108/2/2, cad.744, proprietatea publică a Municipiului Făgăraş.

  15.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” a spaţiului în suprafaţă de 60 mp, din suprafaţa totală de 2253 mp, înscrisă în CF.nr.104991 Făgăraş – imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în incinta Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş – pavilionul Centrului de sănătate mintală, str.D-na Stanca, nr.93, jud. Braşov.

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL.nr.19/2019, Anexa 1 – Metodologia privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuţi.

  17.    Proiect de hotărâre privind transformarea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş.

  18. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Poliţiei Locale Făgăraş.

  19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Educaţional pilot „MAI APROAPE DE ŞCOALĂ”, adresat elevilor din clasa a IV -a din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ovid Densuşianu” Făgăraş – structura Şcoala Gimnazială nr.4 – Făgăraş, pentru anul şcolar 2022-2023.

  20.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedibnte de şedinţă (IUNIE 2022).

  21. Raport de activitate pe anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.36.356/11.05.2022, a doamnei consilier local Polmolea Corina-Cornelia.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.