Pentru că avem multe de spus!

.

Post vacant la Muzeul ,,Valer Literat”


Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent MII.

Cerințe generale

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; expozitie muzeu (3)
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minimă 6 luni;
 • cunoştinţe operare calculator;
 • cunoaşterea unei limbi străine la nivel de înţelegere;
 • lucru în echipă, disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.

Calendar organizare

 • 20 decembrie 2017, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 ianuarie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 09 ianuarie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judeţul Braşov, telefon 0768/186.571.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *