Pentru că avem multe de spus!

.

Primăria Făgăraş caută 4 şoferi şi un şef serviciu pentru Serviciul public de transport persoane


Primăria Municipiului Făgăraş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție/conducere vacante, astfel:

I. 1 post – sef serviciu gradul II;
II. 4 posturi – șofer.

primaria fagaras

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

I. 1 post – șef serviciu gradul II:
studii de specialitate – studii superioare absolvite cu diplomă de licență, specializarea: autovehicule rutiere sau ingineria transporturilor;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere vacante de minimum 5 ani.

II. 4 posturi – șofer;
studii medii școală profesională/liceu;
vechime în muncă minimum 2 ani în domeniul transport persoane;
atestat profesional – transport persoane – viza A.R.R. valabilă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 iulie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 19 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 24 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, Județul Braşov, şi la telefon: 0268/211.313.

tractoristLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.