Pentru că avem multe de spus!

.

Şcoala din Comăna de Jos angajează un muncitor şi un îngrijitor


Școala Gimnazială din Comăna de Jos organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. muncitor;
 2. îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – cel puțin școala profesională pentru muncitor și minimum 8 clase pentru îngrijitor;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani pentru muncitor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 octombrie 2019, ora 11.00/12.00: proba practică;
 • 24 octombrie 2019, ora 14.00: proba practică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială din Comăna de Jos, cu sediul în comuna Comăna de Jos, str. Principală, nr. 178, județul Brașov, telefon 0268.287.509.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.