Pentru că avem multe de spus!

.

Şcoala din satul lui Aron Pumnul caută secretar


Şcoala Gimnazială „Aron Pumnul” din Cuciulata organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de secretar școală (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: superioare de lungă/scurtă durată;
 • vechime – minimum 1 an;
 • cunoștințe de operare (Word, Excel, poșta electronică, etc.).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 noiembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 12 noiembrie 2019, ora 14.00 – proba practică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Aron Pumnul” din Cuciulata, str. Principală nr. 9, judeţul Braşov, telefon 0268/286.241.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.