Pentru că avem multe de spus!

.

Sunteţi infirmieră fără serviciu? Iată unde vă puteţi angaja!


Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” din Şercaia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de infirmieră din cadrul Serviciului Medical – Compartimentul de Îngrijire şi Asistenţă.

Canaan Sercaia

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii (şcoala generală 8 clase sau diplomă de bacalaureat);
 • certificat de absolvire a cursului de pregătire a infirmierelor sau adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. că urmează acest curs;
 • experienţă de minimum 6 luni în profesia de infirmieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 ianuarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” din comuna Şercaia, nr. 169, jud. Braşov, la secretarul comisiei de concurs, în cadrul Compartimentul Juridic, Resurse Umane – telefon: 0268/245.921.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.