Pentru că avem multe de spus!

.

Un post de muncitor calificat scos la concurs de Primăria Viştea


Primăria Comunei Viștea din localitatea Viștea de Jos organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat.

muncitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii (obligatoriu) minimum 10 clase;
 • vechime/experienţă (obligatoriu) – minimum 5 ani;
 • permis de conducere – minim categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • 13 decembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Viștea din localitatea Viștea de Jos, str. Principală nr. 132, Judeţul Braşov, telefon: 0268.247.304.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *