Pentru că avem multe de spus!

.

Unitatea Militară din Vlădeni face angajări


Unitatea Militară nr. 02655 din Vlădeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de:

 1. contabil II din cadrul microstructurii Financiar – Contabil (2 posturi);
 2. antrenor debutant din cadrul microstructurii Operații (1 post).

angajare

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru funcțiile de contabil II:
  • studii medii (absolvent de liceu cu profil economic, cu diplomă de bacalaureat sau absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat și curs de formare/specializare în domeniul financiar – contabil);
  • vechime în muncă în domeniul de specialitate, minimum 6 luni;
 • pentru funcția de antrenor debutant:
  • studii medii (absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat și unul din cursurile de formare al antrenorilor prevăzute la 4 lit. c) și d) din Statutul Antrenorului aprobat prin H.G. nr. 343 din 30.03.2011);
  • fără condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 august 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 septembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 16 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unității Militare nr. 02655, Vlădeni, Str. Gării, comuna Dumbrăvița, județul Brașov, telefon 0368/734.223, 0368/734.224 sau telefon 0266/364.008, interior 1024.

reclama Cafe DuoLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.