Pentru că avem multe de spus!

.

Vezi ce te poţi angaja la Viştea, dacă ai numai 10 clase


Comuna Vistea, cu sediul în localitatea Vistea de Jos, Strada Principală numărul 132, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat-guard.

Primaria Vistea

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii (obligatoriu) – minimum 10 clase;
 • vechime – experiența (obligatoriu) – 1 an;
 • permis de conducere.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019, ora 12:00, proba scriu;
 • 23 august 2019, ora 12:00, proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Comuna Vistea, cu sediul în localitatea Vistea de Jos, Strada Principală numărul 132. județul Brașov, telefon 0268 247304, fax 0268 247304, e-mail primaria.visteaa@yahoo.com.

 

STIHL

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.