5 posturi scoase la concurs de Spitalul Municipal


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. asistent medical – 1 post;
 2. muncitor I bucătar – 1 post;
 3. muncitor necalificat – 2 posturi;
 4. spălătoreasă – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • studii: absolvent de liceu sau școală post liceală;
  • condiții suplimentare – minimum 6 luni experiență în structuri de urgență prespitalicească ori spitalicească;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • muncitor I bucătar:
  • studii medii;
  • condiții suplimentare – calificare bucătar;
  • 6 ani vechime în specialitate.
 • muncitor necalificat:
  • studii medii;
  • vechime – nu se solicită.
 • spălătoreasă:
  • studii medii;
  • vechime – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • asistent medical:
  • 14 aprilie 2021, ora 08.00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2021, ora 08.00: proba practică;
  • 22 aprilie 2021, ora 08.00: proba interviu.
 • muncitor I bucătar:
  • 14 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2021, ora 10.00: proba practică;
  • 22 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor necalificat:
  • 14 aprilie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2021, ora 12.00: proba practică;
  • 22 aprilie 2021, ora 12.00: proba interviu.
 • spălătoreasă:
  • 14 aprilie 2021, ora 14.00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2021, ora 14.00: proba practică;
  • 22 aprilie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521, interior 1106.

 
One thought on “5 posturi scoase la concurs de Spitalul Municipal

 1. Georgeta

  Sunt interesata de un loc de muncă ca asistent medical secția Ginecologie ,Pediatrie ori Chirurgie.Mentionez că lucrez in domeniu de 12 ani experiență în UE,doresc sa mă întorc acasă .Doresc să fiu informata când se scot la concurs locuri de munca

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.