Astăzi, ședință extraordinară – convocată de îndată a Consiliului Local. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi


Astăzi, de la ora 12.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș va avea loc o ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local Făgăraș.

Proiectele de pe ordinea de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (OCTOMBRIE 2022).

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.3 al HCL.nr.166 din 19.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii „Sistem Inteligent de Management Urban în Municipiul Făgăraş”.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.i la HCL.nr.37/2020 privind modificarea şi completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020.

5- Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.i la HCL.nr.155/2021 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2021.

6.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.19.147/197/2021, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, în care Municipiul Făgăraş, prin reprezentant legal are calitatea de reclamant în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ISO MEDIU ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂŢILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV, reprezentată legal de avocat cabinet avocat C.L.Gheorghe&Asociaţii, obiectul dosarului fiind constatare nulitate act juridic.

7.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr.503/2/2021, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în care Municipiul Făgăraş are calitatea de reclamant în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI – DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONALA, având ca obiect anulare act administrativ, stadiul procesual recurs.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinaţiei şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică U.A.T.Făgăraş; aprobarea preţului de vânzare către populaţie a lemnului de foc destinat încălzirii locuinţei şi pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022.

9.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C.Salco Serv S.A.Făgăraş şi aprobarea duratei mandatelor acestora.

10.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administraţie al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraş şi aprobarea duratei mandatelor acestora.

11.     Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 3 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Pieţe, Târguri şi Oboare S.R.L., în sensul implementării guvernanţei corporative.

12.     Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al Municipiului Făgăraş a hranei pentru 75 de elevi din învăţământul profesional, înscrişi la Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraş, prin Cantina de ajutor social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş.

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.i la HCL.nr.44/03.03.2022 – privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL- EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2022 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2022.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, din Municipiul Făgăraş.

15.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere/contribuţie de hrană pentru copiii care frecventează Creşa “Mămăruţa” în anul şcolar 2022-2023.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.