Joi, 28 iulie, ședință ordinară de Consiliu Local. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi


Joi, 28 iulie, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș va avea loc ședința ordinară a lunii iulie de Consiliu Local.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Fagaraș, convocat pentru data de joi, 28 IULIE 2022, orele 18:00:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IUNIE 2022 (ordinara).

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 11 IULIE 2022 (extraordinara-convocata de indata).

3. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 IULIE 2022 (extraordinara).

4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul II la data de 30.06.2022.

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaraș pe anul 2022.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii și completarii art.i din HCL.nr.178/2018 §i a incetarii efectelor HCL.nr.241/2020.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii art.i din HCL.nr.176/2018 §i a incetarii efectelor HCL.nr.115/2021.

8. Proiect de hotarare privind integrarea atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagaras a bunurilor rezultate din investitii §i lucrari in infrastructura de alimentare cu apa si canalizare, executate si finalizate pe domeniul public al Municipiului Fagaraș, executate in perioada 2017-2021, precum și completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaraș.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaraș, str.Trandafirilor, inscris in CF.nr.107261 Fagaras, in 62 loturi, in vederea atribuirii/vanzarii.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, inscris in CF.nr.106278 Fagaraș in suprafata de 1851 mp, proprietatea Municipiului Fagara§ – domeniu privat, situat in Fagara§, str.Negoiu, nr.2, edificat cu Ci §i C2 construct^ proprietatea S.C. DENICO S.R.L., in vederea rezolvarii situației juridice, imobil ce reprezinta teren aferent construcfiilor amintite – proprietate privata persoana juridica.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagara§ – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Dr.Ioan Șenchea, nr.2, edificat cu construcfie proprietatea S.C.TRANSBUS S.A., inscris in CF.nr.104173 Fagaras, in suprafata de 5.337 mp, in vederea rezolvarii situafiei juridice, imobil ce reprezinta teren situat sub construcția amintita – proprietate privata persoana juridica.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaraș, str.Parcului, nr.2, edificat cu 1 constructie Ci proprietatea S.C. TRANSBUS S.A., inscris in CF.nr.104134 Fagara§, in suprafata de 5.764 mp, in vederea rezolvarii situafiei juridice, imobil ce reprezinta teren situat sub construcfia amintita – proprietate privata persoana juridica.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagara§ – domeniu privat, situat in Fagaraș, str.Libertatii, nr.49, inscris in CF.nr.102528 Fagara§, nr.top. 1873/6/2/2/2/2,1874/6/2/2/2/2,1877/6/2/2/2/2, in suprafata de 3.940 mp, edificat cu construcție proprietate privata persoana juridica, in vederea rezolvarii situatiei juridice, imobil ce reprezinta terenul aferent constructiilor (constructie industrială și anexe), catre proprietarul acestora.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagara§ – domeniu privat, situat in Fagara§, str.Negoiu, nr.2A, edificat cu 1 constructie proprietatea S.C. TERRA VITAL S.R.L., inscris in CF.nr.100921 Fagara?, in suprafata de 224 mp, in vederea rezolvarii situa^iei juridice, imobil ce reprezinta teren situat sub construcfia amintita – proprietate privata persoana juridica.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaraș – domeniu privat, situat in Fagaras, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcfie proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., inscris in CF.nr.106798 Fagara§, in suprafata de 636 mp, in vederea rezolvarii situafiei juridice, imobile ce reprezinta terenuri situate sub constructive amintite (construct^ industriale §i edilitare) – proprietate privata persoana juridica.

16. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr.39.663/1/07.06.2022 pentru imobilul apartament doua camere §i dependinte, situat in Fagaraș, str.13 Decembrie, Bl.21, Ap.23, inscris in CF.nr.101613 – Cl – U18 Fagaraș, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

17.Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr.39.663/2/07.06.2022 pentru imobilul apartament doua camere și dependinte, situat in Fagara$, str.Tudor Vladimirescu, Bl.11, Sc.C, Ap.17, inscris in CF.nr.100002 – Ci – U18, proprietatea Municipiului Fagaras, aprobat la vanzare.

18. Proiect de hotarare privind insușirea Raportului de evaluare nr.33.619/1/13.04.2022 pentru imobilul apartament doua camere §i dependinte, situat in Fagara§, str.Campului, bl.4, sc.A, ap.17, inscris in CF.nr.ioi494-Ci-41 Fagara§, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.
19. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr.34/06.06.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Fagara§ – domeniu privat, situat in Fagara§, str.Negoiu, nr.147, in suprafata de 3.304 mp, edificat cu constructie proprietatea privata persoane fizice si persoane juridice, aprobat la vanzare.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de imobile terenuri-intravilan, situate in Fagaras, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.22, respectiv cel inscris in CF.nr.105658 Fagara§ – proprietar persoana privata, in suprafata de 45 mp cu cel inscris in CF.nr.105659 Fagaraș, in suprafata de 45 mp – proprietar Municipiul Fagara§, domeniu privat.

21. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren intravilan, situat in Fagaras, str.Plopului, in suprafata de 3.687 mp, inscris in CF.nr.101405 Fagaras.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a concesionarii prin licitatie publica a imobilului teren situat in Fagaras, Șos. Combinatului, nr.iA, in suprafata de aproximativ 3.000 mp, din totalul de 30.742 mp, inscris in CF.nr.106579 Fagaras – proprietatea publica a Municipiului Fagaras, in vederea amenajarii unor terenuri sportive.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa, a terenurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Fagaras, in vederea amplasarii de panouri publicitare.

24. Proiect de hotarare privind prima inscriere a imobilului teren cu categoria de folosinta “drum de exploatare” intravilan, DE 839/39, in suprafata de 3.683 mp, cuprins la poziția 52 din tabelul parcelar, anexa parte integranta din documentatia de plan parcelar, pe numele Municipiului Fagaras – domeniu public, ca fund de uz si interes public local, precum si completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

25. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Fagaras, a imobilului apartament cu destinatia de “cabinet medical”, situat in Fagaras, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.2, inscris in CF.nr.102224 – Ci – U6 Fagaras.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agenda Nationala pentru Locuinte, situata in Municipiul Fagaras, str.Campului, bl.B, ap.14, jud.Brasov, catre Breder Simona-Elena, in calitate de titular al contractului de inchiriere nr.26.282/15.11.2013, cu plata integrals a pretului final din surse proprii ale beneficiarului.

27-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agenda Nationala pentru Locuinte, situata în Municipiul Fagaras, str. Campului, bl.A, ap.8, jud.Brașov, catre Prodea Dumitru-Alin, in calitate de titular al contractului de inchiriere nr.8654/04.06.2007, cu plata in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, cu un avans de minim 15% din valoarea de vanzare.

28.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agenda Nationala pentru Locuinte, situata în Municipiul Fagaras, str. Campului, bl.A, ap.2, jud.Brașov, catre ‘Pica Petronela, in calitate de titular al contractului de inchiriere nr.8661/04.062007, cu plata in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, cu un avans de minim 15% din valoarea de vanzare.

29. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat in dosar civil nr.1896/62/2022, aflat pe rolul Tribunalului Bra§ov, in care Comisia de Evaluare a performanțelor profesionale ale Municipiului Fagara§, Primarul Municipiului Fagaras, respectiv Municipiul Fagaras, prin reprezentant legal, au calitatea de parați in contradictoriu cu reclamanta Giunca Laura-Elena, reprezentat legal de avocat Bancila Danut-Mihai, obiectul dosarului fiind litigiu privind functionarii publici (Legea nr.188/1999).

30. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat in dosar civil nr.1897/62/2022, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, in care U.A.T. Municipiul Fagara§, prin Primar, respectiv Primarul Municipiului Fagara§, prin reprezentant legal, au calitatea de parati in contradictoriu cu reclamantul Gavrila Adrian-Traian,, reprezentat legal de avocat Bancila Danut-Mihai, obiectul dosarului fiind litigiu privind functionarii publici ( Legea nr.188/1999).

31.Proiect de hotarare privind completarea HCL.nr.92/3i.03.2022, in vederea delimitarii zonei din cadrul U.A.T. Fagaraș, care concentreaza o varietate de resurse turistice și infrastructura, in scopul valorificarii acestora prin activitatea de turism.

32 Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a 3 mandate provizorii, pana la fmalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 2 luni, pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al SC. Piețe,Targuri si Oboare SRL.Fagaraș, in sensul implementarii guvemanței corporative.

33 Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a 3 mandate provizorii, pana la fmalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 2 luni, pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al SC. Nitroparc SRL.Fagaras, in sensul implementarii guvernanței corporative.

34-Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie dar nu mai mult de 2 luni, pentru functia de membru in Consiliu de Administratie al SC. Salco Serv SA.Fagaras, in sensul implementarii guvernantei corporative.

35 Proiect de hotarare privind transformarea unei funcfii publice de execute vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagara§.

36 Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședinta (AUGUST 2022).

37. Raport nr.42.635/30.06.2022 al Primarului Municipiului Fagara§ privind starea sociala, economica §i de mediu in Municipiul Fagaraș privind activitatea din anul 2021.

38. Raport de activitate pe anul 2021, inregistrat la Primaria Fagara§ sub nr.42.634/30.06.2022, al domnului CLONT DAN-VALENTIN. (consilier local “Pro – Romania”).

39. Raport nr.3409/18.07.2022 din partea Directiei de Asistenta Sociala Fagaraș, privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfa§urata in semestrul I al anului 2022.

40.Informare privind Citația emisa la data de 14 iulie 2022, pentru Dosarul civil nr.4469/226/2021, inregistrata la Primaria Fagaraș sub nr.de 44.448/18.07.2022.
41. Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.