Joi, 30 martie, ședință de Consiliu Local. Proiectele de pe ordinea de zi


Joi, 30 martie, de la ora 14.00, va avea loc ședința ordinară de Consiliu Local a lunii martie.

Proiectele de pe ordinea de zi:

1    Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 FEBRUARIE 2023 (sedin(a ordinara).

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 7 MARTIE 2023 (sedinta extraordinara-convocata de indata).

3.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2023.

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii – ’’Reabilitare, modernizare si dotare a Colegiului National ’’Doamna Stanca”, (Corp Ci,C2), inclusiv crestcrea eficientei energetice J?i gestionarea inteligenta a energiei” pentru imobilul identificat in CF 100792 – nr. Cadastral 100792-C1 – Sala de Sport.

5.    Proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras.

6.    Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, a statului de functii, precum si salarizarea personalului din Unitatea de învatamant Cresa “Mamaruța” Fagaras, pe anul 2023.

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107280 Fagaras, in suprafata de 380 mp, aferent constructiei casa situata in Fagaras str Trandafirilor nr 48, proprietate persoane fizice.

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107285 Fagaras, in suprafata de 312 mp, aferent constructiei casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 53, proprietate persoana fizica.

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107286 Fagaras, in suprafata de 308 mp, aferent constructiei casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 54, proprietate persoane fizice.

10.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107289 Fagaras, in suprafata de 299 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras stra Trandafirilor nr 57, proprietate persoane fizice.

11.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107290 Fagaras, in suprafata de 312 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 58, proprietate persoane fizice.

12.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CEnr. 107299 Fagaras, in suprafata de 295 mp, aferent constructed casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 67, proprietate persoane fizice.

13.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107300 Fagaras, in suprafata de 270 mp, aferent constructed casa, situata in Fagaras str. Trandafirilor nr 68, proprietate persoana fizica.

14.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107301 Fagaras, in suprafata de 286 mp, aferent constructed casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 69, proprietate persoana fizica.

15.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107302 Fagaras, in suprafata de 274 mp, aferent constructed casa Ci, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 70, proprietate persoane fizice.

16.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107304 Fagaras, in suprafata de 297 mp, aferent constructed casa, situata in Fagaras, str Trandafirilor nr 72, proprietate persoane fizice.

17.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107305 Fagaras, in suprafata de 298 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 73, proprietate persoane fizice.

18.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107306 Fagaras, in suprafata de 306 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 74, proprietate persoana fizica.

19.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagara$ – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107319 Fagaras, in suprafata de 283 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras nr 87, proprietate persoane fizice.

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107329 Fagaras, in suprafata de 262 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 97, proprietate persoane fizice.

21.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107330 Fagaras, in suprafata de 251 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 98, proprietate persoane fizice.

22.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107331 Fagaras, in suprafata de 247 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 99, proprietate persoana fizica.

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107332 Fagaras, in suprafata de 262 mp, aferent constructiei casa- Ci, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 100, proprietate persoane fizice.

24.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107333 Fagaras, in suprafata de 256 mp, aferent constructiei casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 101, proprietate persoana fizica.

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107336 Fagaras, in suprafata de 256 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 104, proprietate persoana fizica.

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107337 Fagaras, in suprafata de 252 mp, aferent constructiei- casa, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 105, proprietate persoane fizice.

27.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107334 Fagaras, in suprafata de 273 mp, aferent constructiei- casa, proprietate persoane fizice.

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107313 Fagaras, in suprafata de 307 mp, aferent constructiei- casa, situata in Municipiul Fagaras, nr.81, proprietate persoane fizice.

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107295 Fagaras, in suprafata de 282 mp, aferent constructiei- casa, situata in Municipiul Fagaras, str- Trandafirilor, nr.63, proprietate persoane fizice.

30.    Protect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str- Trandafirilor, teren inscris in CF nr, 107298 Fagaras, in suprafata de 290 mp, aferent constructiei- casa, situata in Municipiul Fagaras, str. Trandafirilor, nr.66, proprietate persoane fizice.

31.     Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu privat, situat in Fagaras, str. Trandafirilor, teren “inscris in CF nrriO7279 Fagaras in suprafata de 7Omp) aferent constructiei – casa situata in-Municipiul— Fagaras, str. Trandafirilor, nr.48 A, proprietate persoane fizice.

32.    Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1162/10.02.2023, pentru imobilul constructie – apartament o camera si dependinte, situat in Fagaras, str.Luncii, Nr.2, Ap.3, inscris in CF nr. 102498-C1-U3 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

33.     Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1163/10.02.2023, pentru imobilul constructie – apartament doua camere $i dependinte, situat in Fagaras, str.Luncii, Nr.2, Ap.4, inscris in CF nr. 102498-C1-U4 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

34.    Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1165/10.02.2023, pentru imobilul constructie – apartament doua camere si dependinte, situat in Fagaras, str. 13 Decembrie, Bl.23, Ap.8, inscris in CF nr. 101410-C1-U24 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

35.    Proiect de hotarare privind vanzarea locuintei situate in Fagaras, str.13 Decembrie, Bl.21, Sc.A, Ap.18, jud. Brasov, inscrisa in CF.nr.101613 – C1-U20 Fagaras, in baza Legii nr.85/1992 republicata si a Decretului-Lege nr.61/1990.

36.    Proiect de hotarare privind vanzarea locuintei situate in Fagaras, str.13 Decembrie, Bl.12 G, Ap.66, jud.Brasov, inscrisa in CF.nr.101335 – C1-U63 Fagaras, in baza Legii nr.85/1992 republicata si a Decretului-Lege nr.61/1990.

37.    Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a imobilului – anexa care apartine domeniului privat al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, str.Mihai Viteazu, nr.3, identificat in CF.nr.io6275-C2-U7 Fagaras-

38.    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a imobilului apartament cu destinatie “cabinet medical” proprietate publica a Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, str.Negoiu, bl.6, ap.i, identic cu cel inscris in CF.nr.iO3i67-Ci-U23 Fagaras.

39.    Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului teren in suprafata de 1.422 mp din totalul de 36.216 mp, edificat cu constructii C4, C5, proprietate publica, identificat in CF.nr.104991 Fagaras, situat in Fagaras, str.D-na Stanca, nr.93, din incinta Spitalului “Dr.Aurel Tulbure, Serviciului de Ambulanfa Judetean Brasov.

40.    Proiect de hotarare privind prima inscriere a 6 imobile situate in intravilanul Municipiului Fagaras?, Cartier Salcamului si atestarea la domeniul privat al Municipiului Fagaras.

41.    Proiect de hotarare privind prima inscriere pe numele Municipiului Fagaras-domeniu public a 5 imobile afectate de Varianta de Ocolire a Municipiului Fagaras si atestarea la domeniul public al Municipiului Fagaras.

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Fagaras in domeniul public al Comunei Recea, a imobilului teren edificat cu 5 constructii, inscris in CF.nr.100563 Recea.

43.     Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii preambulului HCL.nr.372/24.11.2022.

44.     Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren intravilan edificat cu constructii, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu public, situat in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.5,, inscris in CF.nr.101942 Fagaras, in 2 loturi.

45.     Protect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a imobilului teren intravilan edificat cu constructii, proprietatea Municipiului Fagaras – domeniu public, situat in Fagaras, respectiv a cartjii funciare nr.107855 Fagaras.

46.    Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al S.C.CETATE OLT S.A. Fagaras, ca urmare a radierii din ONRC, asupra unor imobile apratamente situate in str.Republicii, nr. 27 Fagaras, inscrise in CF.nr.i205 Fagaras, avand Nr.cadastral 1332 C1-U1, C1-U2, C1-U3, C1-U5, C1-U6, C1-U7, C1-U8, C1-U9, C1-U10, C1-U11.

47.    Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Intreprinderii de Gospodarire Oraseneasca Fagaras, asupra imobiului apartament situat in str.Doamna Stanca, nr.i, ap.i Fagaras, inscris in CF.nr.103626 C1-U1 Fagaras.

48.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fodurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, situate in str.Campului, bl.A, B, C, D, E, F, I si aprobarea valorii nominate a chiriei lunare.

49.    Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii avizului Consiliului Local al Municipiului Fagaras pentru prestarea de servicii funerare S.C.Pompe Funebre Zagan S.R.L.

50.     Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL. nr. 367/24.11.2022 privind Regulamentul pentru eliberarea cardului-legitimatie pentru locurile de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap.

51.     Proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii din bugetui local al Municipiului Fagaras, *n anul 2023, a Societatii de binefacere Diakonia in vederea sustinerii activitatii unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice ’’Bunici de suflet”.

52.    Proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii din bugetui local al Municipiului Fagaras, in anul 2023, a Societatii de binefacere Diakonia in vederea sustinerii activitatii serviciului de asistenta si suport pentru persoane adulte cu dizabilitalji ’’Betleem”.

53.    Proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii din bugetui local al Municipiului Fagaras, in anul 2023 a Fundatiei “ Hospice Casa Sperantei” in vederea acordarii de servicii specializate de ingrijiri paliative, medicale, sociale, psiho – emotionale pentru persoane cu handicap si persoane varstnice cu boli incurabile.

54.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetui local al Municipiului Fagaras, pentru anul 2023.

55.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Poliției Locale Fagaras Pe anul 2023.

56.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii art.86 din HCL.nr.80/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei de salubrizare.

57.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Art. 4 si Art.5 din HCL nr. 329/31.10.2022 privind modificarea si completarea Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr. 9/2009 ca urmare a reevaluarii unor bunuri proprietate publica si privata a Municipiului Fagaras, precum si predarea unor bunuri rezultate din investitii si lucrari in infrastructura de alimentare cu apa si canalizare executate si finalizate pe domeniul public al Municipiului Fagaras , cu incheierea actului aditional in acest sens , in sensul actualizarii Anexei nr. 3 cu incheierea actului aditional.

58,    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

59.     Proiect de hotarare privind desemnarea unui numar de doi membri titulariti un membru supleant ce vor face parte din comisia de verificare/auditare a locuintelor ce fac parte din fondul locativ al Municipiului Fagaras si locuintelor pentru tineri construite din fondurile A.N.L, aflate in administrarea Primariei Municipiului Fagaras.

60.    Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a 3 prelungiri de mandate provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai mult de 2 luni, pentru functia de membru in Consiliul de Administrate as S.C.Piete, Targuri si Oboare S.R.L., in sensul implementarii guvernantei corporative.

61.    Diverse.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.