Primăria comunei Părău angajează șoferi pentru buldoexcavator și tractor


Primăria Comunei Părău, judeţul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. muncitor calificat, treapta I (șofer buldoexcavator);
 2. muncitor calificat, treapta III (șofer tractor).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat, treapta I:
  • nivelul studiilor – studii generale/profesionale;
  • nu necesită vechime;
  • permis de conducere categoria B;
  • diplomă de absolvire sau certificai de pregătire profesională pentru buldoexcavatorist sau pentru mașini de terasament;
  • cunoștințe de mecanică și întreținere;
  • disponibilitate imediată la orice oră din zi, în cazul unor situații de urgență.
 • muncitor calificat, treapta III:
  • nivelul studiilor – studii generale/profesionale;
  • nu necesită vechime;
  • permis de conducere categoria B;
  • cunoștințe de mecanică și întreținere;
  • disponibilitate imediată la orice ară din zi, în cazul unor situații de urgență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 iunie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 25 iunie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Pârău,cu sediul în comuna Pârău nr. 214, județul Brașov, telefon 0268/287.112, sau e-mail primaria.parau@gmail.com.

 

 Articole similare

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.