S-a scos din nou la concurs postul de jurist de la Primăria Hârseni


Prima încercare de a găsi un ocupant al acestui post s-a desfăşurat în februarie 2018, însă din motive rămase necunoscute concursul a fost anulat. După o jumătate de an distanţă, iată că funcţia de consilier juridic debutant, pe perioadă nedeterminată, a fost din nou scoasă la concurs, iar absolvenţii facultăţilor de drept au timp să îşi depună dosarele până la data de 10 septembrie 2018.

primaria harseni

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice (specializarea drept);
 • nu se solicita vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Hârseni, cu sediul în localitatea Hârseni, nr. 175, judeţul Braşov, telefon 0268.247.800; 0735.525.482.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.