Pentru că avem multe de spus!

.

some text

Serviciul Apă Canal al comunei Drăguş angajează administrator şi muncitor


Consiliul Local al Comunei Drăguș organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante în cadrul Serviciului Apă Canal, respectiv: administrator și muncitor – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul administrator:
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
posesor de permis de conducere auto categoria B;
vechime în muncă minimum 3 ani.

• pentru postul muncitor:
studii medii și/sau profesionale;
vechime în muncă minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 ianuarie 2020, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 15 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Drăguș, str. Principală nr. 42, județul Brașov, telefon 0268249618 sau la sediul instituției.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.