Serviciul de salubrizare din Cincu angajează şofer autospecială, muncitor necalificat şi tractorist


Serviciul de salubrizare „Salcin” Cincu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

– șofer autospecială pentru colectare deșeuri

– muncitor necalificat

– tractorist

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șofer autospecială pentru colectare deșeuri:

  • nivelul studiilor: studii medii/gimnaziale

  • sa posede permis categoriile B si C

  • sa posede certificat de pregatire profesionala pentru categoria C

 • muncitor necalificat:

  • studii medii sau gimnaziale.

 • tractorist:

  • nivelul studiilor:medii sau gimnaziale

  • sa posede permis categoria B/TR

  • sa posede certificat de pregatire profesionala pentru buldoexcavator

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 10 ianuarie 2023, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 18 ianuarie 2023, ora 11.30: proba scrisă;

– 23 ianuarie 2023, ora 11.30: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

– a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

– b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

– f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

– i) curriculum vitae, model comun european.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Serviciul de salubrizare „Salcin” Cincu, comuna Cincu, Strada Pieții nr. 254, județul Brașov, telefon 0268/244.101.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.