Spitalul a scos la concurs posturi de asistentă medicală pentru mai multe secţii


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, astfel :

 • asistentă medicală principală la Boli Infecțioase, normă întreagă -1 post.
 • asistentă medicală la Compartiment Primiri Urgențe, normă întreagă -1 post.
 • asistentă medicală debutant la Secția Medicină Internă, normă întreagă – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Denumirea postului – asistentă medicală principală la Boli Infecțioase, normă întreagă -1 post. Condiții specifice de participare la concurs:
  nivelul studiilor – studii medii, postliceale;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;
  grad principal.
 • Denumirea postului – asistentă medicală la Compartiment Primiri Urgențe, normă întreagă -1 post. Condiții specifice de participare la concurs:
  nivelul studiilor – studii medii, postliceale;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.
 • Denumirea postului – asistentă medicală debutant la Secția Medicină Internă, normă întreagă – 1 post. Condiții specifice dc participare la concurs:
  nivelul studiilor – studii medii, postliceale;
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 martie 2020, ora 10.00/12.00/14.00: proba scrisă;
 • 12 martie 2020, ora 10.00/12.00/14.00: proba practică;
 • 17 martie 2020, ora 10.00/12.00/14.00: proba interviu.

De asemenea, alte 3 posturi scoase la concurs sunt următoarele:

 1. asistentă medicală – la Secția Chirurgie Internă, normă întreagă -1 post.
 2. asistentă medicală principală – la Secția Chirurgie, normă întreagă – 1 post.
 3. asistentă medicală debutantă – la Boli Infecțioase, normă întreagă -1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistentă medicală – la Secția Chirurgie Internă, normă întreagă -1 post.
  nivelul studiilor – studii medii, postliceale;
  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime.
 • asistentă medicală principală – la Secția Chirurgie, normă întreagă – 1 post.
  nivelul studiilor – studii medii, postliceale:
  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime în specialitate;
  grad principal.
 • asistentă medicală debutantă – la Boli Infecțioase, normă întreagă -1 post.
  nivelul studiilor – studii medii, postliceale;
  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020, ora 09.00/10.00/12.00: proba scrisă;
 • 20 martie 2020, ora 09.00/10.00/12.00: proba practică;
 • 25 martie 2020, ora 09.00/10.00/12.00/: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor, nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521, interior 1006.

 Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.