30 de dosare ANL admise din 33 depuse


 

ANLComisia, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 19/14.01.2019,  a fost convocată a se întruni pentru analizarea dosarelor cuprinzând cererile şi documentele doveditoare ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri destinate.

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data  de 03.07.2019 şi a verificat cele 33 de dosare depuse, stabilind lista de priorităţi prin aplicarea criteriilor stipulate de lege precum şi de H.C.L. nr 130/2019 -privind  criteriile  de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea  cererilor de locuințe destinate  închirierii tinerilor , construite  prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si  actele justificative pentru probarea indeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj.

Din cele 33 de dosare, au fost admise un număr de 30 de dosare, potrivit Listei de priorități,  iar 3 dosare au fost respinse, dupa cum urmeaza:

– 1 dosar a fost respins întrucât nu s-a îndeplinit criteriul de acces:

Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitateat în  Municipiul Făgăraș.

– 1 dosar a fost respins întrucât titularul  a completat  dosarul de solicitare a unei locuinte ANL dupa termenul stabilit  prin anuntul nr. 50350/31.05.2019, respectiv  până la data de 21.06.2019.

-1  dosar a fost respins întrucât nu s-a îndeplinit criteriul de acces:

” Titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele ”

– nu a fost depus Raport revisal/adeverinta   din care să reiasa  locul de munca ocupat anterior suspendarii contractului de munca pentru cresterea copilului.

Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închierierii va fii supusă aprobării Consiliului Local Făgăraş şi va face parte integrantă din hotărârea de aprobare a listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.