Comuna Hârseni: Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice


  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Consiliul Local Hârseni  cod fiscal: 4384591, Comuna Hârseni, județul Braşov , sat Hârseni, str. Principală, nr. 175,  cod poştal 507090, telefon / fax: 0268-247800, e-mail persoana de contact: comunaharseni@yahoo.com

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

– construcţie în suprafaţă de 54,40 mp., situată în incinta imobilului Camin Cultural din localitatea Sebes  ce aparţine domeniului public al Comunei Hârseni, identificat prin C.F. nr. 100212 ,nr. top. 100212 Hârseni, conform HCL 45 /30.10.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, biroul taxe si impozite;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la biroul taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei Comuna Hârseni, județul Braşov , sat Hârseni, str. Principală, nr. 175,

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 de lei /exemplar , se va achita cash la casieria proprietarului.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: –  9.12.2019, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2019  ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei Comuna Hârseni, județul Braşov , sat Hârseni, str. Principală, nr. 175,

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Formularul de ofertă se depune într-un singur exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.12.2019 ora 10.00, Primăria comunei Hârseni, județul Braşov, sat Hârseni, str. Principală, nr. 175
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Braşov, Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, Nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax:0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.
  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.11.2019.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.