Pentru că avem multe de spus!

.

Condiţie în premieră pusă de Primăria Hârseni pentru postul de jurist: candidaţii să dovedească faptul că nu au avut conflicte cu fostul angajator!


Comuna Hârseni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier juridic, gradul II.

Condiţie în premieră pusă de organizator: candidaţii să dovedească faptul că nu au avut conflicte cu fostul angajator!

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice (specializarea drept);
 • vechime vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 3,6 ani (3 ani şi 6 luni).
 • Alte condiţii:
  • să facă dovada că la ultimele locuri dc muncă nu au intrat în conflict cu instituţia angajatoare, inclusiv după încetarea contraetului/raportului de muncă (prin deschiderea unor acţiuni în instanţă);
  • cunoştinţe de operare PC – nivel avansat (dovada absolvirii unui curs de informatică);
  • specializare în comunicare (dovada);
  • specializare în managementul proiectelor (dovada).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 februarie 2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 martie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarul de concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; Harseni
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Hârseni, cu sediul în localitatea Hârseni nr. 175, comuna Hârseni, judeţul Braşov, telefon 0268.247.800; 0735.525.482..
One thought on “Condiţie în premieră pusă de Primăria Hârseni pentru postul de jurist: candidaţii să dovedească faptul că nu au avut conflicte cu fostul angajator!

 1. John Astronautu'

  Pe bune?

  Da’ o specializare în fizică cuantică de ce n-au cerut gânditorii din primăria Hârseni? Și să dovedească domn’e cei care vor să fie consilieri juridici acolo că nu se ceartă cu nevasta/soțul și că n-au primit amenzi de circulație în ultimele 6 luni…

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.