Pentru că avem multe de spus!

.

De la cercetător ştiinţific la tractorist – 5 posturi scoase la concurs de S.C.D.C.B. Șercaia


Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia (S.C.D.C.B. Șercaia) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. cercetător științific în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune;
 2. asistent de cercetare științifică în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune;
 3. auditor intern în cadrul Compartimentului de audit;
 4. consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic;
 5. tractorist în cadrul Biobazei animale și vegetale.

bivoli

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post cercetător științific în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul zootehnie sau medicină veterinară;
  • vechime în activitatea de cercetare agricolă de minimum 5 ani;
  • cunoștințe tehnice de specialitate.
 • 1 post asistent de cercetare științifică în cadrul Laboratorului de cercetare din stațiune:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul zootehnie sau medicină veterinară;
  • cunoștințe tehnice de specialitate;
  • nu se solicită vechime în domeniul postului.
 • 1 post auditor intern în cadrul Compartimentului de audit:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice;
  • cunoștințe tehnice de specialitate;
  • vechime în domeniul postului de minimum 3 ani.
 • 1 post consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic:
  • studii superioare de drept cu licență;
  • cunoștințe tehnice de specialitate;
  • vechime în domeniul postului de minimum 3 ani.
 • 1 post tractorist în cadrul Biobazei animale și vegetale:
  • studii medii în domeniul agricol;
  • vechime în domeniul postului de minimum 3 ani;
  • permis de conducere categoria C;
  • cunoștințe tehnice de mecanică agricolă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia (S.C.D.C.B. Șercaia), cu sediul în Șercaia, Strada Câmpului nr. 2, județul Brașov, telefon 0268.245.890, e-mail scdcb.sercaia@asas.ro.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.