Pentru că avem multe de spus!

.

Doamna Stanca îşi caută secretar. Nu soţia lui Mihai Viteazu, ci liceul cu acelaşi nume!


Colegiului Naţional „Doamna Stanca” anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare sau medii;secretar
 • cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe de arhivare a documentelor;
 • cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică);
 • cunoştinţe de operare a soiturilor specific activităţilor din învăţământ REVISAL; EDUSAL;
 • spirit organizatoric;
 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • abilităţi de coordonare a echipelor;
 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2018, ora 16.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 martie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 21 martie 2018, ora 14.00 proba interviu.

Dosarul de concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;colegiul doamna stanca
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se obțin de la sediul Colegiului Naţional „Doamna Stanca” din Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 14, Judeţul Braşov, telefon 0268/211.642.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *