Dosarele pentru locuinţele ANL pot fi completate până în 31 ianuarie 2018


anl-fagarasPersoanele care şi-au depus cereri pentru locuinţe ANL până la finele anului 2017 vor trebui să îşi completeze dosarele cu mai multe documente justificative până la data limită de 31 ianuarie 2018.
Potrivit unei hotărâri de Consiliu Local adoptate în data de 31 octombrie 2017, solicitanţii sunt aşteptaţi cu actele necesare completării dosarelor la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraş, str. Republicii nr. 3.
Tot acolo vor mai putea depune încă solicitări pentru o locuinţă construită din fondurile ANL şi cei care nu au apucat să le depună în cursul acestui an, cu condiţia ca titularul cererii să aibă între 18 şi 35 de ani la data depunerii cererii.

Actele necesare pentru completarea şi evaluarea dosarelor sunt următoarele:
– copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de căsătorie şi certificat de naştere pentru toţi membrii familiei);
– copii după actele de identitate (pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani);
– declaraţie pe proprie răspundere privind numărul persoanelor aflate în întreţinere;
– declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi deţinut) a unei locuinţe în proprietate sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie (proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează);
– situaţia locativă actuală, după caz;
– pentru chiriaşi în spaţiu din fond locativ privat, contract de închiriere cu precizarea suprafeţei închiriate;
– pentru toleraţi în spaţiu, declaraţie autentificată din care să rezulte suprafaţa locuibilă şi nr. de persoane care se gospodăresc în acest spaţiu;
– adeverinţă că îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş, cu precizarea locului de muncă şi a funcţiei;
– raport per salariat – extras REVISAL din care să rezulte locul de muncă şi vechimea;
– copie legalizată după ultima diplomă care atestă nivelul de studii;
– certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită un însoţitor sau o cameră în plus);
– documente din care să rezulte situaţia actuală deosebită:
a) tineri proveniţi din case de ocrotire şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
b) tineri care au adoptat copii;
c) tineri evacuaţi din case naţionalizate;
– documente din care să rezulte venitul brut lunar/membru de familie.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.