Pentru că avem multe de spus!

.

Iată ce vor discuta consilierii locali la următoarea şedinţă de consiliu


Marţi, 30 iulie, de la ora 18.00, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local Făgăraş, aferentă lunii iulie. Consilierii vor avea în mape 20 de proiecte.

primaria fagaras 2019

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II 2019 la data de 30.06.2019.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE STRADA DOAMNA STANCA, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV”.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare străzi/drumuri în Municipiul Făgăraș, județul Brașov” și revocarea HCL.nr.21/2017 si HCL.nr.37/2017.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.3 și art.5 din HCL.nr.106/24.04.2019, ca urmare a modificării modelului Regulamentului de Bugetare Participativă pentru procesul de Bugetare Participativă.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1A – 1D la H.C.L. 75/2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții -“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ COD SMIS 120952 conform prevederilor O.U.G 114/2018.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea art. 2 și 3 din H.C.L. nr. 65 /2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico – economici conform prevederilor O.U.G 114/2018 pentru proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ cod SMIS 120952 şi încetarea efectelor H.C.L. nr. 413/2018.

Inițiator Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

8. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 343/16.10.2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș” în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea art. 2, 3 şi 4 din H.C.L. 344/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș” în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE SALĂ SPORT la Colegiul Național “RADU NEGRU” Municipiul Făgăraș”.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului-cadru de prestări servicii pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului de către organizațiile licențiate.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

13. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de reclamant, în contradictoriu cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru Grădinița cu program prelungit “Albinuta”.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

14. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant pârât, în Dosar nr.2518/62/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

15. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de recurent pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosință clădiri pentru clădirea utilizată de Clubul de Turism și Ecologie și “Transmont”.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și al Serviciului Public Comunitar local de Evidență a Persoanelor Făgăraș.

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (AUGUST 2019).

Inițiator: Primarul Municipiului Făgăraș – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
– Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
– Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
– Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
– Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

20. Diverse.

Zilele Fagarasului 2019Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.