Pentru că avem multe de spus!

.

Joi, 28 noiembrie, ședință de Consiliu Local. Ce proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi


Joi, 28 noiembrie, de la ora 18.00, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș va avea loc ședință ordinară de Consiliu Local.

Pe ordinea de zi sunt următoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. în anul 2019/2020.

3.Proiect de hotărâre privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Făgăraș, prin concesionare cu S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere canalizare menajeră, str.Forjei din Municipiul Făgăraș“.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Făgăraș, prin încredințare directă nr.5.035/05.03.2008 cu obligațiile de raportare ale operatorului de salubritate ce decurg din implementarea răspunderii extinse a producătorului de către organizațiile licențiate.

6.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren și construcție “clădire administrativă”, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6, în suprafață de 741 mp edificat cu construcție C1 S+P+E cu Sd=1280 mp, înscris în CF.nr 105316 Făgăraș.

7.Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului “Strada Negoiu tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 1.540 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Negoiu tronson II” și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Regulamentului Serviciului  de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.261/2017.

9.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, în cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș.

  1. Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș, începând cu luna decembrie 2019.

11.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș.

12.Proiect de hotarare privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

13.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea anexei nr.1 la  H.C.L. nr. 81/24.04.2019 –  privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019.

14.Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( DECEMBRIE 2019).

  • Diverse.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.