Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu” angajează un muncitor calificat


Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu”, cu sediul în Victoria, strada 1 Decembrie 1918, nr. 8, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor calificat (fochist), post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie 2020, ora 08:30, proba scrisă;
 • 02 noiembrie 2020, ora 13:30, proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare la Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu”, cu sediul în Victoria, strada 1 Decembrie 1918, nr. 8, județul Brașov, telefon 021.314.26.10, int. 164 sau prin e-mail simona.andrei@unmb.ro.

 One thought on “Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu” angajează un muncitor calificat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.